Thursday, October 22, 2009

決定了~

我決定不再跟你這樣好了~
每次都會被人家講~
你們一個兩個只會將別人~
不會講自己啊~
吵吵吵~
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
今天超好笑~
威廉的褲子'''爆胎'''
哈哈哈~超好笑的~
我還差一點被他打叻~
haiz~~~
真無聊~~~

No comments:

Post a Comment